Loading...

Lập trình Pascal – Giải đề 2 P1

Chia sẻ

Trên đây là video Lập trình Pascal – Giải đề 2 P1

Các bạn download tài liệu tất cả các bài giải đề + sơ đồ khối trong list video ở đây:


Chia sẻ

6 Comments on “Lập trình Pascal – Giải đề 2 P1”

 1. Giúp mình bài này với: Có các loại giấy bạc 50, 20, 5, 2, 1 ngàn. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền từ bàn phím tính bằng ngàn và xuất ra màn hình số tờ giấy bạc các loại sao cho tổng số tờ ít nhất.

 2. Bạn code giúp mình bài này được không?
  nhập vào danh sách học sinh gồm họ tên (họ tên đầy đủ nha gồm: họ + đệm + tên ), ngày sinh, điểm văn, toán. In các thông tin vừa nhập sắp xếp theo yêu cầu sau:
  + Sắp xếp theo tên.
  + Nếu tên trùng nhau thì sắp xếp theo đệm.
  + Nếu đệm trùng nhau thì sắp xếp theo họ.
  thank b nhiều nha. Bạn gửi code vào địa chỉ mail này hộ mình nha. maithitrangdl5@gmail.com

Comments are closed.