Loading...

Ôn tập thi chuẩn đầu ra tin học – phần Excel – Học Excel Online

Chia sẻ

Ôn tập thi chuẩn đầu ra tin học – phần Excel

link bài mẫu: các hàm excel cơ bản sẽ dùng: IF COUNT COUNTIF SUM …

Xem nhiều video hướng dẫn hơn tại: Học excel online


Chia sẻ